Tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24§

Rekisterinpitäjä
Nimi: Taito Itä-Suomi ry
Y-tunnus: 0215846-9
Osoite: Pursialankatu 6, 50100 Mikkeli

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Nimi: Erja Mellblom
Osoite: Pursialankatu 6, 50100 Mikkeli
Puhelin: 0440 162 228
Sähköposti: erja.mellblom@taitoitasuomi.fi

Rekisterin nimi
Taito Itä-Suomi ry:n jäsen- ja asiakasrekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Taito Itä-Suomi ry:n jäsenten, asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden tietoja käytetään ainoastaan yritystoiminnan tarpeisiin, yhteydenpitoon ja asiakassuhteiden hoitamiseen (esim. asiakasviestintään kurssille, käsityökouluun ja tapahtumiin ilmoittautumisen yhteydessä).

Rekisterin tietosisältö
Jäsenet, asiakkaat ja yhteistyökumppanit.
Tiedot asiakkaan tilaamista palveluista ja laskutukseen tarvittavat tiedot eli esimerkiksi nimi, sähköposti, puhelinnumero ja osoitteet.

Säännönmukaiset tietolähteet
Jäsenten asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden suullisesti ja kirjallisesti luovuttamat tiedot sekä mm. YTJ-tietokantojen pohjalta.
Yhdistyksen verkkosivuille ja muihin palveluihin sijoitetut lomakkeet.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.
Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen johdosta osa tiedoista saattaa fyysisesti sijaita ulkopuolisten alihankkijoiden palvelimilla tai laitteistoilla, joista niitä käsitellään teknisen käyttöyhteyden avulla.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Mahdollista manuaalista tietoa pidetään suojattuna Taito Itä-Suomi ry:n tiloissa, joihin vain yhdistyksen henkilöstöllä on pääsyoikeus. Manuaalinen aineisto säilytetään erikseen lukitussa tilassa.

Sähköiset aineistot säilytetään pilvipalvelimella, jonka käyttö vaatii salasanakirjautumisen. Pääsy digitaalisiin tallenteisiin on rajattu henkilökohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Verkkosivujärjestelmän kautta kerättyihin tietoihin pääsevät vain Taito Itä-Suomi ry:n työsuhteessa olevat henkilöt, jotka vastaavat asiakasrekisterin käytöstä ja/tai ylläpidosta sekä ne, joiden työtehtäviin asiakastiedot liittyvät. Sähköisten palveluiden palvelutarjoajat vastaavat tietoturvasta ja lainmukaisesta säilyttämisestä.

Tarkistusoikeus
Jokaisella on oikeus tarkistaa henkilörekisteriin hänestä tallennetut tiedot. Tarkistuspyyntö tehdään ottamalla yhteys tässä tietosuojaselosteessa ylempänä ilmoitettuun yhteyshenkilöön.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Väärät tiedot on oikeus vaatia päivitettäväksi oikeiksi. Tietojen oikaisupyyntö tehdään ottamalla yhteys tässä tietosuojaselosteessa ylempänä ilmoitettuun yhteyshenkilöön.