Taito Itä-Suomi ry

Taito Itä-Suomi ry:n toiminta-ajatuksena on käsityön edistäminen elinkeinona, kulttuurina ja taitona. Yhdistyksen toiminta-alueena on Etelä- ja Pohjois-Savo ja se on osa valtakunnallista käsi- ja taideteollisuusjärjestöä. Kenkävero Mikkelissä on yhdistyksen tunnetuin toimipaikka. Lisäksi yhdistyksellä on Taito Shoppeja Kuopiossa, Savonlinnassa, Pieksämäellä ja Varkaudessa.

Taito Itä-Suomen tärkeimmät toimintamuodot ovat käsityötuotteiden myynti, näyttelyiden järjestäminen ja kurssi- ja koulutustoiminta sekä harrastajille että käsityöyrittäjille.

Yhdistyksen hallinto ja toimisto sijaitsee Mikkelissä, Kenkäveron päärakennuksessa. Osoite: Pursialankatu 6, 50100 Mikkeli.

Taito Itä-Suomi kuuluu valtakunnalliseen Taitoliittoon.

Vuosi 2023

Yhteiskunta on kohdannut 2020-luvun alussa monia haasteita, mikä on tehnyt toimintaympäristöstä epävakaamman ja ennustamattomamman. Tässä muuttuneessa tilanteessa on kuitenkin ilahduttavaa, että Taito Itä-Suomi ry on selvinnyt haasteista menestyksekkäästi ja sen toiminta on jälleen vilkasta.
Yhdistyksen toiminnan positiiviset sosiaaliset, ekologiset ja taloudelliset vaikutukset ovat tunnustettuja nykypäivän yhteiskunnassa.
Tutkimukset osoittavat, että käsillä tekeminen lisää onnistumisen tunnetta, hyvinvointia ja elämänlaatua.
Yhdistys pyrkii vaikuttamaan myös kulutustottumuksiin tarjoamalla kestävästi tuotettuja suomalaisia tuotteita ja osallistumalla aktiivisesti kestävän matkailun suunnitteluun ja kehittämiseen alueellaan.

Tunnustuksena pitkäjänteisestä työstä yhdistys palkittiin Mikkelin seudun matkailu ry:n toimesta Kenkäveron Vuoden matkailuteko -palkinnolla.
Kursseille, näyttelyihin ja tapahtumiin osallistui runsaasti ihmisiä, ja yhdistyksen toiminta tavoitti kuluneen vuoden aikana merkittävän määrän ihmisiä.
Kiitos yhteistyöstä osoitetaan kaikille asiakkaille, sidosryhmille, rahoittajille, henkilökunnalle ja hallitukselle.

Anne Ossi
Toiminnanjohtaja

Taito Itä-Suomi ry vuosikertomus ja tilinpäätös 2023