Taito Käsityökoulu

Käsityökoulussa opitaan, ihmetellään, tutkitaan ja oivalletaan asioita sekä keksitään uusia juttuja yhdessä. Jokainen saa olla oma itsensä ja ilmaista itseään omalla tavalla. Opitaan arvostamaan omaa ja toisen osaamista, iloitaan yhdessä onnistumista.

Käsityön taiteen perusopetus on ensisijaisesti lapsille ja nuorille tarkoitettua tavoitteellista ja tasolta toiselle etenevää käsityön opetusta. Taiteen perusopetuksen tehtävänä on tarjota oppilaille mahdollisuuksia opiskella käsityötä pitkäjänteisesti, päämäärätietoisesti ja omien kiinnostuksen kohteiden suuntaisesti. 

Taito Käsityökoulu innostaa lapsia käsitöiden pariin. Löydä uusi monipuolinen harrastus! Meillä opit monia tärkeitä taitoja, saat tutkia, ihmetellä, olla luova ja kekseliäs. Tavoitteena onnellinen, osaava ja utelias oppija.

”Tulevaisuuden suunnittelijat, muotoilijat ja käsityön harrastajat kasvavat Taito käsityökoulussa.”

Järjestämme 4–16 v lapsille ja nuorille käsityön taiteen perusopetusta Mikkelissä, Pieksämäellä ja Varkaudessa. Lasten ja nuorten taiteen perusopetuksen parissa lapsi oppii pitkäjänteisyyttä, käsityötaitoja ja luovuutta. Opetus on vuodesta toiseen etenevää taiteen perusopetusta.

Etsitkö pitkäkestoista harrastusta käsillä tekemisen parissa? Opintomme kehittävät mielikuvista, luovuutta, ongelmanratkaisukykyä ja vahvistavat loogista ajattelua. 

Opinnot koostuvat perus- ja syventävistä opinnoista
Käsityön perusopinnoissa tuotetaan tuotteita, teoksia ja palveluja yksin ja yhdessä sekä itselle että toiselle. Tuotteissa käytettävyys ja tarkoituksenmukaiset materiaalit luovat perustan käsityölliselle tekemiselle. Teoksissa materiaalit ja tekniikat toimivat ilmaisun välineinä. Palveluissa tekeminen ilmenee osallisuutena, yhteisöllisyytenä ja hyvinvointina. Käsityössä teknologiaa tutkitaan tekemisen ja ilmaisun välineenä. Sisältöjen valinnassa lähtökohtana ovat oppilaalle merkitykselliset ilmiöt, joita lähestytään henkilökohtaisen kokemuksen kautta kohti yleisempiä käsityön ilmiöitä.

Syventäviin opintoihin voi hakeutua perusopintojen jälkeen. Opintojen tarkoituksena on taitojen laajentaminen ja painottaminen oppilaan valitsemalla tavalla. 

Tarkempia tietoja lukukausimaksuista, kokoontumisajoista ja -paikoista saa kotisivuilta ja Taito Shopista.

Lisätietoja
pia.numminen@taitoitasuomi.fi
0440 162 227

Taito Käsityökouluryhmät: