Taito Käsityökoulu

Käsityön taiteen perusopetus

Taiteen perusopetus sijoittuu taidekasvatusjärjestelmässämme yleissivistävän perusopetuksen ja taiteen ammatillisen ja korkea-asteen koulutuksen välimaastoon. Käsityökoulun opetussuunnitelmat perustuvat valtakunnallisiin opetussuunnitelman perusteisiin. Taiteen perusopetuksen oppimääriä on yleinen oppimäärä, laajuus 500 tuntia ja laaja oppimäärä, laajuus 1300 tuntia. Yleinen oppimäärä jakaantuu varhaisiän opintoihin, käsityön perusteisiin, työpajaopintoihin ja valinnaisopintoihin. Laaja oppimäärä jakaantuu varhaisiän opintoihin, perusopintoihin ja syventäviin opintoihin. Oppimäärän suorittamisesta saa todistuksen.


 

Taito-käsityökoulu antaa vuodesta toiseen etenevää käsityön taiteen perusopetusta lapsille, nuorille ja aikuisille. Opetus jakaantuu valmentaviin opintoihin, perusopintoihin ja syventäviin opintoihin. Opetuksen tavoitteena on kehittää oppilaan kokonaispersoonallisuutta ja esteettistä valintakykyä sekä kannustaa luovaan ongelmanratkaisuun käsityön suunnittelu- ja valmistusprosessissa. Käsityökoulussa mahdollistuu itseilmaisu ja oman ilmaisukielen löytyminen. 

Taito Itä-Suomi ry:n järjestämällä käsityökoulutoiminnalla on Opetusministeriön virallinen järjestämislupa.

Etelä-Savon taidetoimikunta palkitsi vuonna 2003 Mikkelin käsi-ja taideteollisuusyhdistyksen Taito-käsityökoulutoiminnan taidekasvatuspalkinnolla.

Käsityökouluryhmiä on Mikkelissä, Pieksämäellä, Varkaudessa, Joroisissa ja Leppävirralla. Tarkempia tietoja lukukausimaksuista, kokoontumisajoista ja -paikoista saa suoraan Taito Shopista tai kotisivuilta.

Käsityökoulun tärkein tehtävä on käden taitojen opettaminen. Käsityökoulun lukuvuosi etenee yhteisen teemaan perustuvan vuosisuunnitelman avulla. 2015–2016 lukuvuoden vuositeema on Käsityö maailman kylässä. Tutustumme tarkemmin Euroopan maiden käsityökulttuuriin. Teeman ja teemaan liittyvien tehtävien avulla tutustumme eri kulttuureihin, omaan kulttuuriperintöön, muistiin ja muistoihin, opettelemme perinteisiä ja nykyaikaisia käsityötekniikoita. Tutustumme ennakkoluulottomasti ja laaja-alaisesti uusiin ja vanhoihin käsityön materiaaleihin. Käsityökoulussa kudotaan mattoja, värjätään kangasta ja lankoja, neulotaan ja virkataan, työstetään puuta, metallia, savea ja lasia, opetellaan punontaa, kirjontaa, huovutusta, nauhatekniikoita, mosaiikkia ja paljon, paljon muuta.  

Lisätietoja: Pia Numminen 0440 162 227, pia.numminen@taitoitasuomi.fi

Käsi- ja taideteollisuusjärjestöön kuuluvien, muiden paikkakuntien Taito-käsityökoulujen toiminnasta saat lisätietoa www.kasityo.fi-sivuilta

Taito käsityökoulu Mikkeli

Keväällä 2017 kokoontuvat ryhmät

Varhaisikäiset  60 opetustuntia vuodessa, hinta 80 e lukukausi
Ryhmä 1. ma klo 15-16.30 
Ryhmä 2.  ti klo 15-16.30 
Ryhmä 3. to klo 15-16.30
1-lk, 64 opetustuntia vuodessa, hinta 90 e lukukaudessa 
ryhmä 1A tiistaisin klo 17-19
ryhmä 1B keskiviikkoisin 15-17
ryhmä 1 C torstaisin 17-19
Nikkarit 1 B keskiviikkoisin klo 15.30-17 ( kokoontuu Kenkäveron puupajassa)
Aikuiset, viikonloppuryhmä pe 17-20.15 ja la 9-12.15. 100 vuosituntia, 140 e+materiaalit lukukaudessa
2-lk keskiviikoisin klo 17–19
4-lk torstaisin klo 17-19.15
5-lk maanantaisin klo 17–19.15
6-lk maanantaisin klo 17–19.15
Nikkarit 1 torstaisin klo 15.30-17
Nikkarit 2 torstaisin klo 17.15–19.30 (kokoontuu Kenkäveron puupajassa)
Aikuiset tiistaisin klo 17–20.15
Varhaisikäisten ryhmä,  4-6-vuotiaille. 2 viikkotuntia, 60 opetustuntia vuodessa
Leikki, onnistumisen ilo ja ryhmässä toimiminen ovat tärkeimpiä varhaisiän opetuksessa.Tutustutaan moniin materiaaleihin ja työkaluihin.  Aiheita lähestytään leikin, tarinoiden ja satujen avulla.
1-luokka, perusopinnot 7-vuotiaille ja sitä vanhemmille.  64 opetustuntia vuodessa.
Omien töiden suunnittelu ja toteutus tuotteeksi asti kehittää pitkäjännitteisyyttä ja tuottaa onnistumisen iloa.  Perusopintoja voi jatkaa aina 5-6- vuotta ja tavoitteena on koota portfolio, joka kertoo käsityökoulussa opituista taidoista ja persoonan muodostumisesta.
Taitonikkarit, 8-vuotiaille ja sitä vanhemmille.60 opetustuntia vuodessa.
Taitonikkareissa työstetään enimmäkseen puuta, mutta myös muut kovat materiaalit tulevat tutuiksi. Nikkarit on lähinnä pojille suunnattu ryhmä, mutta tytötkin ovat tervetulleita. Taitonikkareiden tunnit pidetään Kenkäveron puupajassa ja opettajana toimii Juhani Kuokkanen.
Aikuiset, 100 opetustuntia vuodessa
Aikuisten käsityökoulussa tutustutaan hyvin monipuolisesti käsityön materiaaleihin ja tekniikoihin, tehdään retkiä kiinnostaviin käsityökohteisiin. Aikuisten käsityön taiteen perusopetuksessa on lähtökohtana oppilaan oma suunnittelu ja toteutus. Käsityökouluun ei ole mitään pohjataitovaatimuksia, innostus ja tekemisen ilo riittävät.
Lisätietoja;
Pia Numminen 0440-162 227, pia.numminen@taitoitasuomi.fi